• Panama 2019, Granada 2018, Redemptorystowskie Dni Młodzieży
  Media, wydawnictwa, drukarnia
  Portal Kaznodziejski
  Matka Boża Nieustającej Pomocy
 • Menu

  Homo Dei: Preewangelizacja [NOWOŚĆ]

  Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei wydało nową książkę o. prof. dr. hab. Ryszarda Hajduka CSsR pt. „Preewangelizacja”. Zapraszamy na stronę internetwą Homo Dei!

  Misją Kościoła jest głoszenie zbawienia w Chrystusie. Aby orędzie chrześcijańskie dotarło do ludzi i zostało przez nich przyjęte, ich serca muszą być odpowiednio przygotowane przez preewangelizację. Przed Soborem Watykańskim II termin ten był używany do opisania fazy przygotowawczej do właściwego, czyli bezpośredniego przekazu Ewangelii.

  Obecnie pojawiają się postulaty powrotu do refleksji nad praeparatio evangelica oraz do działań mających na celu usunięcie przeszkód w komunikowaniu Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi. Domaga się tego powszechne zróżnicowanie światopoglądowe, zakorzeniona w dzisiejszej kulturze niechęć do chrześcijaństwa oraz erozja wiary w społeczeństwach ukształtowanych w oparciu o wartości ewangeliczne.

  Celem preewangelizacji jest doprowadzić człowieka do tego, by z jednej strony dostrzegł swoje ograniczenia i niezaspokojone pragnienia, a z drugiej uwierzył w siebie oraz zaakceptował swoją godność wraz ze swoją zdolnością do racjonalnego myślenia i wolnością. Taka preewangelizacja jest bramą wiodącą do nowej ewangelizacji.

  * * *

  O. Ryszard Hajduk, ur. w 1966 r., jest kierownikiem katedry teologii praktycznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Wykłada także na Uniwersytecie św. Pawła w Cochabamba w Boliwii. Jest autorem wielu książek i publikacji naukowych wydanych w Polsce i zagranicą, a przy tym cenionym kaznodzieją, rekolekcjonistą  i misjonarzem.

  Spis treści
  Wykaz skrótów
  Wstęp
  I. Preewangelizacja i jej cechy charakterystyczne
  II. Potrzeba preewangelizacji
  III. Preewangelizacja – domena „anonimowych chrześcijan”
  IV. Apologetyka w służbie preewangelizacji
  V. Mistagogia egzystencjalna w preewangelizacji
  VI. Preewangelizacja – komunikacja prawdy przez miłość
  VII. Preewangelizacja w praktyce – świadectwo, relacje międzyosobowe, dialog
  VIII. Pola preewangelizacji
  Zakończenie
  Bibliografia

   

  Udostępnij