Dziś jest 1 Lipca, imieniny obchodzą: Halina, Marian, Klarysa
Formacja w Zgromadzeniu Redemptorystów
Prowincja Warszawska Redemptorystów prowadzi własne Wyższe Seminarium Duchowne w Tuchowie, a także nowicjat w Lubaszowej i postulat w Bardzie Śląskim.

Dwa pierwsze etapy formacji kandydatów na kapłanów i braci zakonnych odbywają się wspólnie:
Postulat – trwa jeden rok i mieści się w Bardzie Śląskim. Postulanci nie noszą jeszcze habitu i nie składają ślubów zakonnych. Poprzez studium, modlitwę i różne zajęcia poznają charyzmat i duchowość redemptorystowską, wprowadzani są w życie we wspólnocie zakonnej i lepiej rozpoznają swoje powołanie.
Nowicjat – trwa jeden rok i odbywa się w Lubaszowej. Jest to czas modlitwy, pogłębiania relacji z Chrystusem, bliższego poznania życia zakonnego oraz duchowości i zasad życia Zgromadzenia. Kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz otrzymaniem habitu.

Dla kandydatów na kapłanów:
Studentat – to czas sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Poprzez studia akademickie, modlitwę, posługi liturgiczne i zaangażowania apostolskie studenci przygotowują się do głoszenia Dobrej Nowiny. Zwieńczeniem tego etapu są śluby wieczyste i święcenia kapłańskie.

Dla braci zakonnych:
Juniorat – trwa 5 lat i przeżywany jest w jednym z domów formacji. Poprzez modlitwę, naukę i spełnianie różnorodnych posług domowych i apostolskich bracia przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych.

Bliższe informacje na temat można uzyskać pod adresami:
Duszpasterstwo Powołań Redemptorystów
ul. Wysoka 1,33-170 Tuchów

o. Witold Baran CSsR
e-mail: wbaran1980@gmail.com
o. Piotr Grześkiewicz CSsR
e-mail: piotrekgrzesk@poczta.onet.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów
ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
tel. 14/ 6327200, fax 14/ 6327201

Zobacz stronę internetową Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie
Wszelkie prawa zastrzeżone