• Śpiewnik Redemptorystów
  Media, wydawnictwa, drukarnia
  Portal Kaznodziejski
  Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Płyta CD z pieśniami do MBNP
 • Menu

  „Ewangelizacja. Czym jest?” – ważny redemptorystowski dokument po polsku [NOWOŚĆ]

  Nakładem Prowincji Warszawskiej Redemptorystów ukazał się w lutym 2018 r. ważny dokument Generalnego Sekretariatu Zgromadzenia Redemptorystów ds. Ewangelizacji – „Ewangelizacja. Czym jest?”

  Publikacja jest jedną z prób opisu aktualnej refleksji nad ewangelizacją z Zgromadzeniu Redemptorystów i znalazły się w niej następujące części: Dyrektorum Ewangelizacji, Projket pastoralny parafii redemptorystowskiej, Ewangelizacyjna misja sanktuariów, Misje ludowe, Misje zagraniczne, Dialog międzyreligijny, Biblijna sprawiedliwość – praca na rzecz pokoju – pasja ekologiczna, Communicanda Zarządu Generalnego Redemptorystów nr 82 – o parafii w ramach apostolatu Redemptorystów.

  Z przedmowy do polskiego wydania:

  „Ostatnia XXV Kapituła Generalna Zgromadzenia Najświęt­szego Odkupiciela (2016 r. – red.) podkreśliła wielkie bogactwo misyjnej pracy redemptorystów na całym świecie, które służy Kościołowi i dzi­siejszemu światu. Ewangelizacja w posłudze redemptorystów to przede wszystkim głoszenie słowa Bożego. Dokonuje się ono w kontekście głębokich zmian politycznych, społecznych i kultu­rowych.

  Zjawisko wyobcowania wiernych ze wspólnoty, wzrastający brak wiary, duża liczba ludzi odchodzących od niej, spada­jące uczestnictwo w niedzielnych mszach św., wzrastająca liczba niechodzących do kościoła, utrata wartości etycznych oraz ujaw­niające się obszary „nowych areopagów naszej rzeczywistości duszpasterskiej uczyniły jasnym, że jesteśmy w świecie, który potrzebuje, bardziej może niż kiedykolwiek indziej, nowego gło­szenia Ewangelii. Zmiany te wymusiły nowy styl głoszenia Do­brej Nowiny.

  Podążając za tą myślą, Sekretariat Generalny CSsR postuluje proces rewizji naszego głoszenia „obfitego Odkupienia” w celu dostosowania do nich celów, strategii i metod. Czyni to w dokumencie Sekretariatu ds. Ewangelizacji pt. „What is evange­lization?”. Niniejszy dokument zostanie przedstawiony jako ma­teriał do przemyślenia i wypracowania nowych strategii działa­nia pastoralnego. Dołączone zostanie również nowe tłumaczenie Communicandy 82 zatytułowanej: Parafia w ramach apostolatu redemptorystów.”

  o. dr Andrzej Makowski CSsR, Lublin, Tirocinium Pastoralne Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

  Osoby zainteresowane tematem mogą nabyć książkę za pośrednictwem Sekretariatu Misji i Rekolekcji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

  Pozycja została wydrukowana przez: Poligrafię Redemptorystów w Tuchowie

   

  Udostępnij