• Media, wydawnictwa, drukarnia
    Portal Kaznodziejski
    Matka Boża Nieustającej Pomocy
  • Menu

    Edukacja i nauka

    Zgodnie z życzeniem Kościoła współbracia będą oddawać się studiom nauk teologicznych i humanistycznych, aby ludowi Bożemu zapewnić w życiu codziennym środki niezbędne do zbawienia. Zgodnie z historią i charakterem Zgromadzenia współbracia poświęcać się będę szczególnie studium teologii moralnej i pastoralnej, jak również teologii życia wewnętrznego. W tym celu została założona w Rzymie Akademia Alfonsjańska, którą całe Zgromadzenie winno utrzymywać i popierać, a której zadanie ściśle odpowiada celowi Zgromadzenia. (SG 023)