• Portal Kaznodziejski
  Rekolekcje i wypoczynek – CADR i Scala W górach i nad morzem
  150-lecie ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła
  Charyzmat i duchowość
 • Menu

  19 listopada: Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego. List Przełożonego Generalnego

  Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego obchodzony jest we wszystkich kościołach Zgromadzenia Redemptorystów w okresie, kiedy świętujemy rocznicę założenia (9 listopada 1732 r.). W 2017 r. w Polsce będzie to niedziela, 19 listopada. Tak się dobrze składa, że będzie on w tym roku powiązany ze Światowym Dniem Ubogich – do nich właśnie oraz najbardziej opuszczonych posłani są misjonarze redemptoryści, by głosić Ewangelię.

  WIĘCEJ: 19 listopada: Światowy Dzień Ubogich

  WIĘCEJ: 9 listopada : 285 rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów

  Jest to okazja do wspólnego dziękczynienia razem z wiernymi za dar powołania do Zgromadzenia Redemptorystów i uczestnictwa w misji Najświętszego Odkupiciela. Dzień ten został ustanowiony przez O. Generała w 2014 r.

  Matka Boża Nieustającej Pomocy – w zeszłym roku obchodzilismy 150 lat od odnowienia kultu Jej ikony –  niech nam wyprasza obfitość łaski Ducha Świętego, aby nasza posługa była owocna.

  Modlitwa o powołania do Zgromadzenia

  Chryste Odkupicielu, Ty sprawiłeś, że Zgromadzenie Redemptorystów, a w szczególności jego święci Współbracia zawsze ofiarnie wypełniali Twoją wolę. Prosimy Cię, by współcześni redemptoryści odważnie głosili Twoją Ewangelię. Wzbudzaj w sercach młodych ludzi nowe powołania, daj im łaskę rozpoznania i podjęcia zaproszenia do pójścia za Tobą, aby jako kapłani lub bracia zakonni głosili obfite Odkupienie ludziom ubogim i opuszczonym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  red.

  Duszpasterstwo powołań kandydatów na ojców lub braci zakonnych

  Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów

  Strona Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów

  * * *

  List O. Generała do Misjonarzy Redemptorystów, Sióstr, Świeckich Misjonarzy i Misjonarek oraz Świeckich Współpracowników:

  Świadkowie Odkupiciela: nsolidarni w misji do poranionego świata

   Drodzy Współbracia, Siostry i Bracia w Chrystusie Odkupicielu,

  Dnia 12 listopada 2017  r. obchodzimy kolejny raz Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego. Ponieważ ten doroczny obchód wypada w drugą niedzielę listopada [uwaga: w Polsce obchody przesunięto na 3 niedzielę listopada – 19.11], ściśle łączy się z Dniem Założenia naszego Zgromadzenia przypadającego 9 listopada – w tym roku będzie to 285 rocznica. Św. Alfons i pierwsi misjonarze, poruszeni przez Ducha Świętego, zebrali się w Scala, aby odpowiedzieć na wezwanie Boga, aby „pójść za przykładem Jezusa Chrystusa Odkupiciela, głosząc słowo Boże ubogim” (Konst. 1). Ta mała grupa mężczyzn rozrosła się w obecną dziś na całym świecie rodzinę redemptorystów, sióstr i świeckich mężczyzn i kobiet, których łączy życie jednym charyzmatem.

  W imieniu Rady Generalnej zachęcam Was, aby ten Dzień zaznaczyć w sposób kreatywny i radosny we wszystkich naszych wspólnotach, kościołach, sanktuariach i duszpasterstwach. Wypada, aby w tym roku szczególnie zaakcentować niektóre z decyzji XV Kapituły Generalnej, zwłaszcza temat obecnego sześciolecia: „Świadkowie Odkupiciela solidarni w misji dla poranionego świata”. Dobrze wiemy, że najbardziej efektywnym sposobem promocji naszego powołania jest świadectwo – radosne, zapraszające i profetyczne, świadectwo każdego z nas i każdej wspólnoty. Ważną sprawą będzie również podkreślenie powołania brata zakonnego redemptorysty i świeckiego misjonarza Najświętszego Odkupiciela.

  Stosowną rzeczą będzie zaplanowanie wydarzeń w tygodniu poprzedzającym i w niedzielę, 12 listopada (w Polsce 19 listopada!). Tam, gdzie jest to możliwe, dobrą rzeczą będzie wspólna modlitwa i celebracje z członkami rodziny redemptorystowskiej – współbraćmi, siostrami i osobami świeckimi. Zachęcamy również do konkretnych inicjatyw, jak np. zorganizowania triduum w parafii lub sanktuarium, spotkań z młodzieżą i młodymi dorosłymi, wystaw na temat powołania redemptorystowskiego w naszych kościołach, rekolekcji i znalezienia innych jeszcze dróg promowania redemptorystowskiego powołania misyjnego. Można w te działania włączyć:

  • użycie różnych środków komunikacji społecznej i mediów społecznościowych, jak strony internetowe redemptorystów i parafii, newslettery i biuletyny;
  • osobistą i wspólnotową modlitwę w naszych kościołach;
  • modlitewne czytanie naszych Konstytucji i Statutów w tygodniu poprzedzającym dzień rocznicy założenia naszego Zgromadzenia 9 listopada;
  • intencje Mszy Świętych w weekend w dniach 11-12 listopada;
  • prezentacje przybliżające nasz charyzmat (materiały wideo, rozmowy, multimedia) w dniach 9-12 listopada.

  Propagując w sposób radosny i twórczy nasze redemptorystowskie powołanie misyjne – co przecież jest zadaniem każdego z nas – pragniemy przede wszystkim dziękować Bogu za tych spośród Was w każdej prowincji, którzy zostaliście powołani do tej posługi na rzecz duszpasterstwa powołań. Dziękujemy Wam i współpracownikom – zarówno osobom zakonnym jak i świeckim – którzy przyjęli wyzwanie, aby zaangażować energię i entuzjazm w pełnienie tej posługi. Niech cała rodzina redemptorystowska wspiera was modlitwą, zachętą i współpracą.

  Bracia i siostry, Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego jest uprzywilejowaną okazją dla nas wszystkich, aby przede wszystkim zwrócić uwagę na nasze powołanie, i aby dziękować Bogu za powołanie każdego z nas po imieniu do swej służby. Niech Maryja, Matka Nieustającej Pomocy, św. Alfons i wszyscy nasi święci, męczennicy i błogosławieni współbracia wspierają nas i inspirują poprzez swoje życie i radosne oddanie Bogu. Duch Święty niechaj nas prowadzi, obdarzając mądrością i darem rozeznania, abyśmy podążali za Jezusem, zbliżając się jeszcze bardziej do Niego.

  Wasz brat w Chrystusie Odkupicielu,

  o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny

  Udostępnij